Bokningsvillkor

1.1 Avtalat pris är bindande för bägge parter men hotellet förbehåller sig rätten att justera priset vid ändrad kostnadsbild, t.ex ökade skatter, avgifter eller andra förhållanden utanför hotellets kontroll.

2.1 En bokning är bindande efter skriftlig bekräftelse.

2.2 Utebliven ankomst (no show) debiteras med minst en natt vid vistelser upp till 13 nätter. För bokningar på 14 dagar eller mer debiteras minst tre nätter. Om gästen inte avbeställt eller ankommit senast kl 10.00 dagen efter bokad ankomst avbokas rummet utan att kontakta gästen.

2.3 Avbruten vistelse i förtid debiteras i sin helhet om ej annat överenskommits.

2.4 Avbokning måste göras senast på ankomstdagen kl.12.00 för att undvika debitering.

2.5 Avbokning är inte godkänd innan den bekräftats skriftligen.

3.1 Vid kontant betalning krävs en kreditkortsgaranti.

3.2 Fakturering avtalas före vistelsen.

4.1 Kontaktpersonen för bokningen är ansvarig för skador som uppstår i rummet. Samtliga rum är rökfria och Hotel Vallentuna kräver vid överträdelse en ersättning på 1 500 SEK för städning vilket debiteras på sluträkningen.

5.1 Händelser utanför avtalsparternas kontroll (Force majeure; strejk, lockout, brand etc) som omöjliggör uppfyllande av förpliktelserna i avtalet ger rätt till att häva avtalet utan ersättningsansvar.

6.1 Om du bokar rum med husdjur (hund eller katt) tar hotellet ut en deposition på 1000 kr per vistelse. Hela summan återbetalas efter inspektion av rummet förutsatt att det inte uppstått skador på inredning, utrustning eller rummet generellt.